Göran Rydell

Rese- och turistjournalist

Medlem i Svenska journalistförbundet, Sveriges turistjournalister och Golfjournalisterna.

Informatör i Uppsala

Brevduvevägen 3b

756 53 Uppsala

+46(0)709-324500

goran.rydell@bulletin.se

http://resebloggengrr.blogspot.se/